Wynik konsultacji społecznych

dodano: 18 listopada 2019 o godzinie 09:02

Wynik konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Konarzyny dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej