Wynik konsultacji społecznych

dodano: 18 listopada 2019 o godzinie 09:07

Wynik konsultacji społecznych „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020” znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej