Zaproszenie do złożenia ofert / Zawiadomienie o wyborze

dodano: 1 czerwca 2017 o godzinie 13:26

Zaproszenie do złożenia oferty na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Konarzyny w 2017 r.

Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2017)”

Wykaz lokalizacji

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do złożenia oferty
Formularz ofert
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wzór umowy z Wykonawcą