Zaproszenie do złożenia oferty

dodano: 15 marca 2019 o godzinie 13:51

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.  zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie otworu studziennego nr 2 dla ujęcia wody podziemnej w Kiełpinie gm. Konarzyny„.

Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie:

  • otworu studziennego nr 2 na działce nr 514/1 obręb Kiełpin w pobliżu ujęcia wody podziemnej Kiełpin/ Nowa Karczma,
  • obudowy studni wraz z jej wyposażeniem,
  • ogrodzenie otworu studziennego nr 2.

Szczegółowe informacje