Zp.271.5.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 205003G na części działki nr 573, obręb ewidencyjny Zielona Chocina – etap I”