ZP.271.B.3.2018.R Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac: Roboty budowlano montażowe w Kornem