Audyt Krajobrazowy Województwa Pomorskiego – ANKIETA

dodano: 7 maja 2021 o godzinie 13:19

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku realizuje badanie ankietowe w ramach przeprowadzanego w województwie pomorskim audytu krajobrazowego. Celem audytu jest charakterystyka i ocena stanu krajobrazów występujących na obszarze województwa, a także wskazanie krajobrazów szczególnie cennych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w badaniu. Dla gminy, w której zostanie wypełnione najwięcej ankiet (proporcjonalnie do liczby mieszkańców w gminie) przygotowany zostanie materiał promocyjny dotyczący walorów krajobrazowych wskazanych przez jej mieszkańców.

Ankietę można wypełnić klikając na link:

https://ee5.pbpr.pomorskie.pl/single/8IAdiP0k

Ankieta jest anonimowa i będzie aktywna do 15 czerwca 2021 r.