Gospodarka Odpadami
Numer rachunku bankowego do opłat za odpady:
Urząd Gminy w Konarzynach 46 9321 0001 0020 6226 2000 0280 BS Bytów