Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej

dodano: 7 kwietnia 2017 o godzinie 14:55

Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta

W ramach projektu Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta na obszarze Gminy Konarzyny powstały trasy rowerowe o długości

I etap 1.754,02 mb od granicy z Gminą Chojnice do Konarzynek

II etap 1.019,33 mb od Konarzynek do miejscowości Żychckie Osady oraz oznakowanie czarnej pętli łącznie 25.019,33 mb

Etap I i II były współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013

III etap 722,69 mb od miejscowości Żychckie Osady do Żychc,

Etap III współfinansowany przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo