Konkurs Piękna Wieś Pomorska 2021

dodano: 22 marca 2021 o godzinie 15:30

Można już nadsyłać zgłoszenia w konkursie Piękna Wieś Pomorska. Oceniany będzie między innymi wygląd zabudowań i terenów zielonych. Liczyć się będzie pielęgnowanie miejscowych tradycji, promowanie lokalnych produktów czy wyrobów rzemieślniczych. Nagrody zostaną przyznane również najpiękniejszym zagrodom.

Konkurs ma dwie kategorie. Wybierana będzie najpiękniejsza wieś oraz najpiękniejsza zagroda.

84 tysiące złotych na nagrody w etapie wojewódzkim

Ta jedyna, najpiękniejsza pomorska wieś otrzyma 30 tys. zł nagrody. Wygrana za zajęcie drugiego miejsca wynosi 20 tys. zł a trzeciego miejsca 10 tys. zł. Z kolei za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii „Zagroda” zwycięzca otrzyma 5 tys. zł. Zdobywca drugiego miejsca otrzyma 4 tys. zł. a trzeciego 3 tys. zł. W każdej kategorii oprócz miejsc na podium przyznane zostaną również trzy wyróżnienia. W pierwszej kategorii po trzy tys. zł, a w drugiej po 1 tys. zł. Łączna pula nagród to 84 tys. zł.

Ważne informacje

Konkurs podzielony jest na trzy etapy: gminny, powiatowy i wojewódzki. Do etapu powiatowego przechodzą laureaci pierwszych miejsc w kategorii Zagroda i Wieś. Analogicznie to etapu wojewódzkiego zostaną zakwalifikowani laureaci etapu powiatowego.

Komisja, oceniając wsie, będzie zwracać uwagę przede wszystkim na jej ogólny wygląd wsi, troskę o stan środowiska przyrodniczego, ochronę i kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi oraz formy aktywizacji i zaangażowanie mieszkańców.

Przy ocenie zagrody będzie liczyć się jej stan techniczny oraz ład i porządek siedliska, a także stan sanitarny posesji i jej wpływ na środowisko przyrodnicze oraz pielęgnowanie tradycji miejsca.

Gminna Komisja Konkursowa musi dokonać oceny wsi i zagród do 30 maja 2021, zgłoszeń do etapu gminnego należy dokonywać do 30 kwietnia 2021 r.