Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy UE

dodano: 30 października 2019 o godzinie 09:01

Szanowni Pastwo

Poniżej przedstawiamy listopadowe terminy i miejsca dyżurów specjalisty ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach, w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:

  • 8 listopada 2019 r, godz. 9.00 – 11.30, Urząd Gminy Konarzyny, ul. Szkolna 7, 89-607 Konarzyny,
  • 8 listopada 2019 r., godz. 12.00 – 14.30, Urząd Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo,
  • 15 listopada 2019 r., godz. 11.30 – 14.00, Urząd Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna.

Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia oraz zasad realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym m.in.:

  • kursy, szkolenie oraz bezzwrotne wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 29 roku życia,
  • instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw,
  • dofinansowanie do przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym
  • kursy językowe i szkolenia zawodowe dla pracowników MŚP, PES i osób samozatrudnionych,
  • Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów finansowanych z Funduszy Europejskich i inne…

Udzielane konsultacje mają charakter bezpłatny.

Informacja