Piękna Wieś Pomorska 2020

dodano: 4 marca 2020 o godzinie 10:10

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu Piękna Wieś Pomorska. Podobnie jak w ubiegłym roku konkurs będzie przebiegać na trzech szczeblach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach — wieś i zagroda.

W pierwszym etapie konkursu (na szczeblu gminnym) mogą uczestniczyć wszystkie wsie z małym wyjątkiem. W szranki nie mogą stanąć te, w których mieści się siedziba gminy oraz laureaci poprzednich dziesięciu edycji konkursu, a dokładniej zdobywcy pierwszego miejsca w etapie wojewódzkim.

Dość młoda kategoria „zagroda” (w konkursie od 2015 r.) dotyczy siedlisk czynnych gospodarstw rolnych, które są miejscem zamieszkania i pracy rolnika oraz jego rodziny. Podobnie jak w kategorii na najpiękniejszą wieś, w konkursie nie mogą brać udziału te zagrody, które zwyciężyły w poprzednich edycjach.

Termin zgłoszeń do etapu gminnego upływa 30 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konarzyny
Regulamin i formularze zgłoszeniowe