Pomorskie Żagle Wiedzy w gminach Konarzyny i Chojnice – rekrutacja