Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Konarzynach

dodano: 23 października 2020 o godzinie 14:00

Zakończył się pierwszy etap, kompleksowych prac konserwatorskich i restauratorskich malowidła na drewnianym stropie z poł. XVIII w. w kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Konarzynach.

Prace przeprowadzone zostały dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gminy w Konarzynach, Parafii w Konarzynach.

Pełna konserwacja malowidła wykonana została przez dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki, specjalistów od malarstwa sztalugowego i rzeźby drewnianej polichromowanej: mgr Agnieszkę Katarzynę Przepiórę i mgr Michała Ziemkiewicza, badania specjalistyczne wykonał mgr Adam Cupa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Projekt koordynował ks. Marek Weltrowski proboszcz Parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Konarzynach. Nadzór konserwatorski z ramienia Diecezji Pelplińskiej sprawował Diecezjalny Konserwator Zabytków, ks. Kanonik Wincenty Pytlik oraz inspektorzy z ramienia Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.