Rekrutacja do projektu „Przyszłość z pracą dla młodych”

dodano: 13 listopada 2019 o godzinie 09:03

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” prowadzi rekrutację do prowadzi rekrutację do projektu „Przyszłość z pracą dla młodych”. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji/ kwalifikacji u osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. W ramach realizacji Uczestnicy zostaną objęci wsparciem przez doradcę zawodowego oraz psychologa. Tych dwóch kluczowych doradców określi ich predyspozycje i utworzy Indywidualny Plan działania, na podstawie którego zorganizowane zostanie szkolenie, a następnie staż.
Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną.

broszura informacyjna