Sprzątanie świata

dodano: 17 września 2019 o godzinie 15:21

Zachęcamy do udziału w akcji „Sprzątanie Świata-Polska 2019”, przebiegającej w tym roku pod hasłem „Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy!”. Finał akcji odbędzie się w dniach 20-22.09.2019 r.

W ramach akcji Zaborski Park Krajobrazowy przekaże do szkół z terenu miasta i gminy Chojnice, miasta i gminy Brusy oraz gminy Konarzyny worki i rękawice.

Dla najbardziej aktywnych uczestników przewidziano specjalną nagrodę.

Do akcji przyłączają się także Gmina Brusy, Miasto Chojnice, Gmina Chojnice oraz Gmina Konarzyny, które sfinansują wywóz i składowanie odpadów. Miejsce czasowego składowania i organizację transportu śmieci należy uzgodnić dla gminy Konarzyny z panią Elżbietą Gostomczyk tel. 598331011 wew. 37.

Worki i rękawice zostały zakupione ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.