Stażyści poszukiwani

dodano: 30 czerwca 2020 o godzinie 20:35

Urząd Gminy w Konarzynach zachęca wszystkich zainteresowanych, którzy chcieli by zapoznać się z pracą urzędnika i poznać zasady funkcjonowania samorządu oraz zaangażować się w realizację zadań gminy do złożenia dokumentów aplikacyjnych na staż w Urzędzie Gminy w Konarzynach.

Jest na to szansa, dlatego informujemy, że rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń osób chętnych do odbycia stażu w naszym Urzędzie. Staż będzie organizowany dla osób bezrobotnych w ramach limitu i kryteriów jakie zostaną ustalone przez Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach w roku 2020.

Oferty zawierające podanie o przyjęcie na staż i życiorys, prosimy przesyłać na adres urzędu lub dostarczyć do sekretariatu osobiście, z dopiskiem na kopercie: „Staż w Urzędzie Gminy w Konarzynach”.

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) od dnia 25 maja 2018 roku.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych