Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konarzyny w latach 2019-2020

dodano: 13 listopada 2020 o godzinie 11:09


Wójt Gminy Konarzyny informuje, iż realizacja zadania, pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konarzyny w latach 2019-2020” została zakończona i dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 33.720,00 zł.

Dofinansowanie wynika z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.  „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”Usuwanie wyrobów zawierających azbest objęte było dofinansowaniem na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-54.S/3851/2019/AZBEST-2019 zawartej w dniu 05.11.2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Konarzyny, na podstawie wniosku złożonego 26.07.2019 r. W ramach zadania zdemontowano, przetransportowano oraz zutylizowano wyroby zawierające azbest z 52 lokalizacji  z terenu gminy Konarzyny. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 53.948,14zł (netto). Osiągnięty efekt ekologiczny wyniósł 103,16 Mg, co stanowi około 6.861,33 m² zdemontowanego pokrycia.

Środki WFOŚiGW nie mogą być przeznaczane na wykonanie nowych pokryć dachowych.

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl/

Więcej informacji, w tym wzory wniosków dostępne są na stronie www.konarzyny.pl w zakładce dla mieszkańców/programy dotacyjne/azbest